جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل اصفهان
نام مرکز دولتی مرکز شماره دو اصفهان (برادران ,شهید بهشتی)
تاريخ شروع 13930220
تاريخ پايان 13930225
نام مدرس مجید زرگرزاده اصفهانی
استاندارد داخل تراش و مخروط تراش
کد استاندارد 8-34/22/2/2/2
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 113
ظرفيت 20
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح ------
ساعات شیفت عصر 19:30تا22,19:30تا22,19:30تا22,19:30تا22,19:30تا22,19:30تا22,
 
 
نام مرکز شماره دو اصفهان (برادران ,شهید بهشتی)
آدرس دروازه شیراز- خیابان هزارجریب-خ کارگر- مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید بهشتی
تلفن 03136680057
نام کلاس مرکز علمی کاربردی مهارتهای تخصصی فنی و حرفه ای اصفهان
آدرس کلاس اصفهان خ کارگر
 

▶ فهرست