جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام مرکز دولتی مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
تاريخ شروع 13970323
تاريخ پايان 13970426
نام مدرس محمد رضا رسولی رسولی
استاندارد ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) *
کد استاندارد 0-39/99/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 100
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 8تا12:30,8تا12:30,8تا12:30,8تا12:30,8تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع))
آدرس بروجرد، میدان زائران کربلا، انتهای بلوار شهید بروجردی
تلفن 06642306200
نام کلاس شرکت دینا فام پردیس
آدرس کلاس شهرک صنعتی بروجرد
 

▶ فهرست