جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل آذربایجان شرقی
نام مرکز دولتی مرکز شماره پنج مراغه (برادران)
تاريخ شروع 13970121
تاريخ پايان 13970625
نام مدرس الهویردی نوید وندورجوی
استاندارد در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه2 (مختص کارودانش *)
کد استاندارد 8-74/93/2/2
پیشنیاز
ساعت استاندارد 640
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 8تا13,8تا13,8تا13,8تا13,8تا13,8تا13,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره پنج مراغه (برادران)
آدرس مراغه، میدان بسیج، جادة نرج آباد
تلفن 041-37451232
نام کلاس کارگاه آهنگری درب وپنجره نویدوند ورجوی
آدرس کلاس مراغه -روستای ورجوی-آهنگری درب وپنجره -نویدوندورجوی
 

▶ فهرست