جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل اصفهان
نام مرکز دولتی مرکز شماره بیست و چهار داران (دومنظوره)
تاريخ شروع 13970119
تاريخ پايان 13970426
نام مدرس سعید رفیعی
استاندارد تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *
کد استاندارد 8-55/42/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 480
ظرفيت 3
روزهای برگزاری سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,
ساعات شیفت صبح 7تا12:30,7تا12:30,7تا12:30,7تا12:30,
ساعات شیفت عصر 13تا19:30,13تا19:30,13تا19:30,13تا19:30,
 
 
نام مرکز شماره بیست و چهار داران (دومنظوره)
آدرس داران - گلستان شهدا - جنب اداره اوقاف
تلفن 031-57224695
نام کلاس کارگاه آموزشی در نمایندگی ایران خودروفریدن
آدرس کلاس داران نمایندگی ایران خودرو
 

▶ فهرست