جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل آذربایجان شرقی
نام مرکز دولتی مرکز شماره پنج مراغه (برادران)
تاريخ شروع 13970125
تاريخ پايان 13971102
نام مدرس داریوش منیر فرزانه
استاندارد تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *
کد استاندارد 8-55/42/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 480
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 9تا11:30,9تا11:30,9تا11:30,9تا11:30,9تا11:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پنج مراغه (برادران)
آدرس مراغه، میدان بسیج، جادة نرج آباد
تلفن 041-37451232
نام کلاس کارگاه برق خودرو منیر فرزانه
آدرس کلاس مراغه-میدان اوقاف-خدمات برق خودرو داریوش
 

▶ فهرست