جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل اردبیل
نام مرکز دولتی مرکز شماره سه خلخال(برادران)
تاريخ شروع 13970119
تاريخ پايان 13970613
نام مدرس عباس بدلی هشتجین
استاندارد تعمیرکار برق خودرو درجه 2 *
کد استاندارد 8-55/42/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 480
ظرفيت 2
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح ------
ساعات شیفت عصر 13:30تا17:30,13:30تا17:30,13:30تا17:30,13:30تا17:30,13:30تا17:30,13:30تا17:30,
 
 
نام مرکز شماره سه خلخال(برادران)
آدرس خلخال - انتهای خیابان ایت ا... سعیدی - خیابان سنجبدلر -
تلفن 0452-4220094
نام کلاس کارگاه اتوسرویس بدلی
آدرس کلاس خلخال-خیابان شهید رجایی
 

▶ فهرست