جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل خراسان جنوبی
نام محل برگزاری مرکز شماره هفت فردوس (برادران،شهیدرادمرد)
تاريخ شروع 13970122
تاريخ پايان 13970430
نام مدرس جعفر رمضانی
استاندارد تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *
کد استاندارد 8-43/23/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 720
ظرفيت 1
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 16تا20,16تا20,16تا20,16تا20,16تا20,16تا20,
 
 
نام مرکز شماره هفت فردوس (برادران،شهیدرادمرد)
آدرس فردوس-بلوار امام رضا(ع)-مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید رادمرد
تلفن 05632744301
نام کلاس تعمیر گاه تخصصی رمضانی
آدرس کلاس فردوس -خیابان رسالت
 

▶ فهرست