جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل خراسان جنوبی
نام مرکز دولتی مرکز شماره هفت فردوس (برادران،شهیدرادمرد)
تاريخ شروع 13970118
تاريخ پايان 13970506
نام مدرس مهدی آملی
استاندارد مکانیک ماشین های ریسندگی الیاف کوتاه
کد استاندارد 1/8216
پیشنیاز ریسندگی الیاف کوتاه
ساعت استاندارد 450
ظرفيت 1
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره هفت فردوس (برادران،شهیدرادمرد)
آدرس فردوس-بلوار امام رضا(ع)-مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید رادمرد
تلفن 05632744301
نام کلاس کارگاه بافندگی فام تکس
آدرس کلاس فردوس شهرک صنعتی فردوس
 

▶ فهرست