جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل اردبیل
نام مرکز دولتی مرکز شماره سه خلخال(برادران)
تاريخ شروع 13970118
تاريخ پايان 13970807
نام مدرس طاهر ملک پور اندبیل
استاندارد درودگر درجه 2 *
کد استاندارد 8-12/06/2/4
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 830
ظرفيت 2
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره سه خلخال(برادران)
آدرس خلخال - انتهای خیابان ایت ا... سعیدی - خیابان سنجبدلر -
تلفن 0452-4220094
نام کلاس کارگاه درودگری ملکپور
آدرس کلاس خلخال روستای اندبیل
 

▶ فهرست