جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13970305
تاريخ پايان 13970330
نام مدرس معصومه قلیانچی
استاندارد طراحی معماری به کمک ARCHICAD
کد استاندارد 343230300000041
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 80
ظرفيت 12
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خ چمران -انتهای خیابان سنایی -جنب سالن ورزشی دانشگاه آزاد
تلفن 06642616964
نام کلاس نقشه کشی
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست