جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13970125
تاريخ پايان 13970231
نام مدرس معصومه قلیانچی
استاندارد نقاش شیشه های تزیینی ( ویترای )
کد استاندارد 2651-83-078-1
پیشنیاز
ساعات استاندارد 130
ظرفيت 12
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خ چمران -انتهای خیابان سنایی -جنب سالن ورزشی دانشگاه آزاد
تلفن 06642616964
نام کلاس نقشه کشی
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست