جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13970224
تاريخ پايان 13970420
نام مدرس معصومه پوريائي
استاندارد سازنده تولیدات نمدی دست دوز
کد استاندارد 7318-75-026-1
پیشنیاز
ساعات استاندارد 186
ظرفيت 15
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس سرویس خواب
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست