جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل کردستان
نام مرکز دولتی مرکز شماره یک سنندج (برادران، شهید ورمقانی)
تاريخ شروع 13961216
تاريخ پايان 13970425
نام مدرس انور رستمی اخی کمال
استاندارد درب و پنجره ساز پروفیل اهنی
کد استاندارد 721420250010001
پیشنیاز
ساعت استاندارد 699
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 13تا15:30,13تا15:30,13تا15:30,13تا15:30,13تا15:30,13تا15:30,
 
 
نام مرکز شماره یک سنندج (برادران، شهید ورمقانی)
آدرس كمربندي بهشت محمدي، جنب كارخانه نساجي
تلفن 08713383571
نام کلاس جوشکاری رستمی
آدرس کلاس سنندج
 

▶ فهرست