جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل کردستان
نام مرکز دولتی مرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)
تاريخ شروع 13970118
تاريخ پايان 13970502
نام مدرس سعداله صیدی
استاندارد تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *
کد استاندارد 8-43/23/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 720
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 14تا18,14تا18,14تا18,14تا18,14تا18,13تا13,
 
 
نام مرکز شماره هفت قروه (دومنظوره‘ مظفر آباد)
آدرس کیلومتر 4 جاده سریش آباد
تلفن 08735423300
نام کلاس مکانیکی سعداله
آدرس کلاس قروه بلوارامام خمینی خ خیام
 

▶ فهرست