جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل خراسان رضوی
نام مرکز دولتی مرکز شماره چهار مشهد(خواهران)
تاريخ شروع 13961214
تاريخ پايان 13970528
نام مدرس مجتبی جدی
استاندارد نقش برجسته کار سفال
کد استاندارد 8-92/33/1/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 650
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 8تا13,8تا13,8تا13,8تا13,8تا13,8تا13,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره چهار مشهد(خواهران)
آدرس خراسان رضوی- مشهد- ابتدای بلوار قرنی
تلفن 051-37237305
نام کلاس سفال خانه ملک4
آدرس کلاس خیابان امام خمینی روبرو دارایی
 

▶ فهرست