جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13970222
تاريخ پايان 13970431
نام مدرس معصومه مرادی
استاندارد تریکو دوز
کد استاندارد 753120510260001
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 245
ظرفيت 15
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس خیاطی
آدرس کلاس خ سنایی
 

▶ فهرست