جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل مازندران
نام مرکز دولتی مرکزشماره سه ساری(خواهران ،شهیدبهشتی)
تاريخ شروع 13961207
تاريخ پايان 13970702
نام مدرس فائقه رمضانپور ولشکلایی
استاندارد اینه کار پیشرفته
کد استاندارد 7315-77-003-1
پیشنیاز آینه کار مقدماتی
ساعت استاندارد 2000
ظرفيت 2
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 13تا20,13تا20,13تا20,13تا20,13تا20,13تا20,
 
 
نام مرکزشماره سه ساری(خواهران ،شهیدبهشتی)
آدرس ساری ، میدان شهدا ، جنب مصلی ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری
تلفن 011-33409627
نام کلاس آمانج
آدرس کلاس ساری- خ انقلاب
 

▶ فهرست