جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل مازندران
نام محل برگزاری مرکزشماره سه ساری(خواهران ،شهیدبهشتی)
تاريخ شروع 13961207
تاريخ پايان 13970702
نام مدرس فائقه رمضانپور ولشکلایی
استاندارد اینه کار پیشرفته
کد استاندارد 7315-77-003-1
پیشنیاز آینه کار مقدماتی
ساعات استاندارد 2000
ظرفيت 2
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 13تا20,13تا20,13تا20,13تا20,13تا20,13تا20,
 
 
نام مرکزشماره سه ساری(خواهران ،شهیدبهشتی)
آدرس ساری-میدان شهدا-خیابان ملامجدالدین-جنب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای (جنب مصلی)
تلفن 01133409633
نام کلاس آمانج
آدرس کلاس ساری- خ انقلاب
 

▶ فهرست