جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13970115
تاريخ پايان 13970209
نام مدرس معصومه قاسمی
استاندارد کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار(ویژه نفت)
کد استاندارد 1330-53-003-1
پیشنیاز رايانه كار ICDL درجه2
ساعات استاندارد 90
ظرفيت 15
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خ چمران -انتهای خیابان سنایی -جنب سالن ورزشی دانشگاه آزاد
تلفن 06642616964
نام کلاس رایانه
آدرس کلاس خ سنایی
 

▶ فهرست