جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل فارس
نام مرکز دولتی مرکز شماره بیست و یک ارسنجان(دومنظوره)
تاريخ شروع 13961212
تاريخ پايان 13970606
نام مدرس عباس رحیمی
استاندارد تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *
کد استاندارد 8-55/77/2/1
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 700
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره بیست و یک ارسنجان(دومنظوره)
آدرس ارسنجان بلوار دانشگاه خ جهاد جنب بهزیستی
تلفن 07143526500
نام کلاس تعمیر گاه لوازم خانگی رحیمی
آدرس کلاس ارسنجان خ باهنر
 

▶ فهرست