جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل فارس
نام مرکز دولتی مرکز شماره بیست و شش سپیدان (دومنظوره)
تاريخ شروع 13961203
تاريخ پايان 13970424
نام مدرس مهدی کی تبار
استاندارد برقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
کد استاندارد 8-55/15/2/4
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 1090
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 13تا18,13تا18,13تا18,13تا18,13تا18,13تا18,
 
 
نام مرکز شماره بیست و شش سپیدان (دومنظوره)
آدرس سپیدان - روستای بهرغان-جنب آب معدنی سپیدان
تلفن 07136721656
نام کلاس کارگاه برق استاد شاگردی
آدرس کلاس اردکان
 

▶ فهرست