جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل خراسان رضوی
نام مرکز دولتی مرکز شماره شانزده درگز(برادران)
تاريخ شروع 13961124
تاريخ پايان 13970423
نام مدرس احسان مبارز
استاندارد برقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)
کد استاندارد 8-55/15/2/4
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 1090
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 15تا19:30,15تا19:30,15تا19:30,15تا19:30,15تا19:30,15تا19:30,
 
 
نام مرکز شماره شانزده درگز(برادران)
آدرس درگز-کیلومتر4 جاده درگز به قوچان-جنب پلیس راه
تلفن 05146228002
نام کلاس الکتریکی احسان
آدرس کلاس درگز-خیابان فرمانداری
 

▶ فهرست