جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل گلستان
نام مرکز دولتی مرکز شماره سه گنبد کاووس (دومنظوره) 
تاريخ شروع 13961116
تاريخ پايان 13970518
نام مدرس مهدی علیاری
استاندارد تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *
کد استاندارد 8-43/23/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 720
ظرفيت 2
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره سه گنبد کاووس (دومنظوره) 
آدرس گنبد كاووس - كيلومتر 5 گنبد - داشلی برون
تلفن 01733281561
نام کلاس مهارت آموزی تعمیرگاه مهدی
آدرس کلاس گنبد کاووس امام خمینی جنوبی جاده آلمان
 

▶ فهرست