جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل خراسان رضوی
نام مرکز دولتی مرکز شماره نوزده سرولایت(دومنظوره)
تاريخ شروع 13961117
تاريخ پايان 13970431
نام مدرس اعظم احمدی
استاندارد ارایش وپیرایش زنانه
کد استاندارد 5-70/23/1/3
پیشنیاز
ساعت استاندارد 323
ظرفيت 3
روزهای برگزاری سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 8تا13,8تا13,8تا13,
ساعات شیفت عصر ---
 
 
نام مرکز شماره نوزده سرولایت(دومنظوره)
آدرس نیشابور - بخش سرولایت - بعد از پمپ بنزین 1کیلومتری شهر چکنه
تلفن 051-42073655
نام کلاس آرایشگاه روژین
آدرس کلاس نیشابور ، بخش سرولایت ، شهر چکنه ، میدن شهدا ، خیابان پرفسور صادقی ، روبروی کوچه پرفسور صادقی 3
 

▶ فهرست