جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل گلستان
نام مرکز دولتی مرکز شماره چهار کلاله(دومنظوره)
تاريخ شروع 13961030
تاريخ پايان 13970424
نام مدرس مهدیه عرب
استاندارد درودگر درجه 1
کد استاندارد 8-12/06/1/4
پیشنیاز درودگر درجه 2
ساعت استاندارد 680
ظرفيت 1
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره چهار کلاله(دومنظوره)
آدرس کلاله - خیابان شهید بهشتی - بعد از جهاد کشاورزی
تلفن 01735441902 -01735421410- 01735421411
نام کلاس کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی کابینت سازی /عرب
آدرس کلاس کلاله
 

▶ فهرست