جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل هرمزگان
نام مرکز دولتی مرکز شماره یک بندرعباس(دومنظوره، شماره 11خلیج فارس)
تاريخ شروع 13961023
تاريخ پايان 13970522
نام مدرس اعظم دست بین
استاندارد خیاط لباس شب و عروس
کد استاندارد 753120510300001
پیشنیاز نازکدوززنانه درجه 2
ساعت استاندارد 500
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح ------
ساعات شیفت عصر 18:30تا21:30,18:30تا21:30,18:30تا21:30,18:30تا21:30,18:30تا21:30,18:30تا21:30,
 
 
نام مرکز شماره یک بندرعباس(دومنظوره، شماره 11خلیج فارس)
آدرس بندرعباس -نخل ناخدا-جنب ترمینال مسافربری- خیابان کار- سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک
تلفن 07633664860-07633664970
نام کلاس تولید مانتو ولباس زنانه
آدرس کلاس چهارراه نخل ناخدا پاساژ پشت بانک ملت
 

▶ فهرست