جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13961223
تاريخ پايان 13970213
نام مدرس فاطمه گودرزی
استاندارد سازنده تولیدات چرمی دست دوز
کد استاندارد 7536-77-001-1
پیشنیاز
ساعات استاندارد 147
ظرفيت 12
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح ------
ساعات شیفت عصر 13تا18,13تا18,13تا18,13تا18,13تا18,13تا18,
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس کارگاه چرم وجیر
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست