جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13961214
تاريخ پايان 13970125
نام مدرس معصومه پوريائي
استاندارد سازنده وسایل وجعبه های تزیینی وکاربردی(کارتوناژ)
کد استاندارد 1-62/48/1/1
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 91
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خ چمران -انتهای خیابان سنایی -جنب سالن ورزشی دانشگاه آزاد
تلفن 06642616964
نام کلاس سرویس خواب
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست