جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13961221
تاريخ پايان 13970321
نام مدرس فاطمه گودرزی
استاندارد دوزنده کیف چرمی با دست
کد استاندارد 731820280040001
پیشنیاز
ساعات استاندارد 268
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس کارگاه چرم وجیر
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست