جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام مرکز دولتی مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13961210
تاريخ پايان 13970309
نام مدرس اعظم ورمزیار
استاندارد قالیباف ترکی
کد استاندارد 7-54/38/1/1
پیشنیاز
ساعت استاندارد 270
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خ چمران -انتهای خیابان سنایی -جنب سالن ورزشی دانشگاه آزاد
تلفن 06642616964
نام کلاس قالیبافی
آدرس کلاس خ سنایی
 

▶ فهرست