جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل خراسان رضوی
نام مرکز دولتی مرکز شماره چهار مشهد(خواهران)
تاريخ شروع 13960904
تاريخ پايان 13970728
نام مدرس محمد مهدی اسفیدانی
استاندارد مینیاتور ساز
کد استاندارد 1-61/95/1/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 670
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,دوشنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح ---
ساعات شیفت عصر 14تا19,14تا19,14تا19,
 
 
نام مرکز شماره چهار مشهد(خواهران)
آدرس خراسان رضوی- مشهد- ابتدای بلوار قرنی
تلفن 051-37237305
نام کلاس نگاری گری خانه ملک
آدرس کلاس خیابان امام خمینی روبرو دارایی
 

▶ فهرست