جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل گلستان
نام مرکز دولتی شعبه شهری شماره یک مرکز شماره هشت علی آباد کتول(دومنظوره)(مرکز شماره بیست علی آباد کتول(دومنظوره، ارتقاء مهارت))
تاريخ شروع 13970724
تاريخ پايان 13971104
نام مدرس احمد علی آبادی
استاندارد تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *
کد استاندارد 8-43/23/2/3
پیشنیاز ندارد
ساعت استاندارد 720
ظرفيت 3
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر 13تا17,13تا17,13تا17,13تا17,13تا17,13تا13,
 
 
نام مرکز شماره بیست علی آباد کتول(دومنظوره، ارتقاء مهارت)
آدرس علي آباد - شهرك صنعتي - مركز ارتقاء مهارت
تلفن 01734249097
نام کلاس (کارآموزی)تعمیرگاه احمد علی آبادی
آدرس کلاس خ مزرعه جنب پل
 

▶ فهرست