جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13960627
تاريخ پايان 13960722
نام مدرس معصومه قاسمی
استاندارد طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA
کد استاندارد 2513-53-065-1
پیشنیاز
ساعات استاندارد 90
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس رایانه
آدرس کلاس خ سنایی
 

▶ فهرست