جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13960522
تاريخ پايان 13960807
نام مدرس فراست فرزاد
استاندارد قلمزن پیشرفته
کد استاندارد 7-29/94/1/3
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 324
ظرفيت 12
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر ------
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس قلم زنی
آدرس کلاس بروجرد
 

▶ فهرست