جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13960509
تاريخ پايان 13960712
نام مدرس فاطمه گودرزی
استاندارد کیف دوز (کار دانش)
کد استاندارد 8-3/12/1/3
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 228
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس کارگاه چرم وجیر
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست