جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13960525
تاريخ پايان 13960803
نام مدرس معصومه مرادی
استاندارد تریکودوز
کد استاندارد 7-92/21/1/2
پیشنیاز ندارد
ساعات استاندارد 245
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس خیاطی
آدرس کلاس خ سنایی
 

▶ فهرست