جزییات دوره آموزشی

 
نام اداره کل لرستان
نام محل برگزاری مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
تاريخ شروع 13960528
تاريخ پايان 13960625
نام مدرس معصومه پوريائي
استاندارد ربان دوز مقدماتی
کد استاندارد 7318-81-013-1
پیشنیاز
ساعات استاندارد 100
ظرفيت 14
روزهای برگزاری شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,
ساعات شیفت صبح 7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,7:30تا12:30,
ساعات شیفت عصر -----
 
 
نام مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
آدرس خیابان سنائی
تلفن 06622616964
نام کلاس سرویس خواب
آدرس کلاس خ-سنایی
 

▶ فهرست